Ivan040a300

For tiden er dette site et redskab til at få samlet mine tanker om, hvad jeg skal bedrive
min professionelle praksis som underviser på mange fronter. Gerne mere teoretisk og reflekterende dialogisk i danskfaget og humanistiske fag samt mere konkrete udøvende undervisningsaktiviteter i de musiske fag.fremover. Pejlingen ligger i retning af…

  • undervisning i og med empati for såvel voksne som børn
  • fritidslivet  handler nok længe fremover om at omsætte INDTRYK over REFLEKSION til UDTRYK indenfor sceniske, bevægelsesmæssige, billedmæssige og filmiske udtryk på amatør og semiproffessionelt plan.